Stort småkraftmøte på Skei

Sist lørdag arrangerte Småkraftforum Vest sitt årsmøtearrangement på Skei Hotell i Jølster. Småkraftforum Vest, som er et lokallag av Småkraftforeninga, hadde trommet sammen om lag 80 interesserte som fikk med seg en paneldebatt som naturlig nok hadde skattesmellen som hovedtema. Ikke uventet fikk SP sin representant, Knut Olsen, mange kritiske spørsmål og han hadde nok med å forsvare/bortforklare hva sitt eget parti har vært med på. Desssverre møtte ikke Reidar Sandal (AP). Sandal er leder i finanskomiteen og må nok ta et hovedansvar får skattesmellen. Når han i tillegg ikke velger i stille på et arrangement at på til i sitt eget fylke, kan ikke det tolkes annerledes at han visste hva som ville komme og at han ved å ikke møte, ville unngå å bli skyteskive.

I tillegg deltoh Frp’s Åge Starheim og Vestres Gunvald Ludviksen. Begge hadde lite til overs for skatteskjerpelsen for småkraftverkene.

Småkraftforeninga mener at debatten på mange måter gjenspeier hele skatteproblematikken på en god måte. SP er ukomfortable med hva de har vært med på, men makter ikke å få gjennomslag inad i Regjeringen. Med tanke på at dette er en sak hvor det står om milliardverdier for bygdene, og at småkraft representerer omtrendt de eneste lønnsomme virksommheten på gårdsbruka, burde SP brukt langt sterkere skyts for å få gjennomslag. Småkraftforeninga mener SP burde ha markert seg på å gå ut av Regjeringen.

Opposisjonen er tydelige på at de vil reversjere skattesmellen hvis de kommer i posisjon, og da står AP og SV alene om å ville stramme inn for småkraften.

Oppmøtet i Skei illustrere godt hvor dramatisk skattesaken er og at særlig SP vil få problemer med troverdigheten i sin distriktspolitikk i lang tid fremover.