Enova sjef trekker seg

Adm.dir. Eli Arnstad ved Enova, trekker seg med umiddelbar virkning etter påstander om mobbing av ansatte. Enova er som kjent tiltenkt rollen med å administrere den muligens kommende men helt sikkert utsatte feed-in ordningen. Om Arnstads overraskende avgang får noen konsekvenser for oppstart av ordningen er usikkert.

Enova har blitt tildelt økte bevilgninger over statsbudsjetet for 2008, og Olje- og energiminsiteren har utnevnt Enova som en viktig brikke for å nå klimamålene.