Regjeringen tar selvkritikk på skatteskjerpelsen

Både Per Olaf Lundteigens (SP) innlegg i finansdebatten som pågår fortsatt og ikke minst Olav Akselsens (AP) svar til Ingebrigt Sørfonn (Krf), samt Lars Peder Brekk (SP) gjennomgang kan ikke tolkes annet enn at skatteskjerpelsen for småkraftverk har fått utilskiktede virkninger, og at det er en reell vilje til å se på saken på nytt i revidert nasjonalbudsjett i mai.

Akselsen presiserte at Regjeringen har som mål å legge til rette for en høyere produskjon av fornybar energi.

Lars Peder brekk lovte å komme Småkraftforeninga i møte. Han la spesielt vekt på å endre skatteskjerpselsen fro småkraftverkene.

Småkraftforeninga er førnøyd med at Regjeringen fra Stortingets talerstol legger til rette for en reversering av det kommende skattevedtaket.

Følg debatten her: http://www20.nrk.no/stortingetwebtv/avspiller.aspx?kanal=1

Saken blir oppdatert.