Dokumentsbase på kraftverk.net

Som et ledd i å spre informasjon til medlemmene har vi opprettet en dokumentbase på hjemmesiden. Denne finnes i venstremargen på oppstartsiden. Her vil vi legge ut relevant info i form av presentasjoner og innspill fesk høringsuttaleser.

Småkraftforeninga har utviklet seg til å bli en stor organisasjon med mange aktive medlemmer. Høstens skattesak har vist at mange av medlemmene jobber svært godt mot lokale myndigheter og politikere. Når vi utnytter organisasjonen med et lokalt engasjement i kombinasjon med et sentralt trykk, er mulighetene for gjennomslag størst. Av den grunn kan det være greit å legge ut informasjon slik at lokale initiativ kan bruke dette i sin argumetasjon.