OED er forsinket – igjen

Olje- og energiminister Åslaug Haga bekrefter nå at den varslede støtteordningen for ny fornybar energi blir forsinket. Haga er tydelig på at ordningen ikke er operativ fra 01.01.08 som tidligere lovet.

OEDs begrunnelse er at ESA ikke får behandlet saken i tide. Haga uttaler videre at ordningen skal opp og stå så raskt som mulig etter nyttår.

Småkraftforeninga er dessverre ikke overrasket over utsettelsen. Dette har ligget i kortene en stund, men nå er det altså bekreftet fra statsråden selv.

Dette føyer seg pent inn i mønsteret fra helt tilbake da Stensnes lovet sertifikater i 2003. Vi kan bare konstatere at 5 år etter, ligner Regjeringens støtteordning for ny fornybar energi mer og mer på et luftslott.

Vi registerer også at ordningen er på høring etter at saken er oversendt ESA for notifisering. Det betyr at det kan bli en ny runde i ESA hvis OED velger å ta hensyn til uttalelsene.

Småkraftforeninga er ikke imponert at Regjeringen nå skylder på ESA. De kunne uten problemer sørget for oversendelse dit på et langt tidligere tidspunkt.

Regjeringen opparbeider seg også et stadig større troverdighetsproblem. Så sent som denne høsten forsikret Haga at ordningen skulle tre i kraft ved årsskiftet. Når ordningen nå er utsatt på ubestemt tid, fremstår det som mindre og mindre troverdig at det i det hele tatt blir en ordning. Det er iallefall ingen som kan inkluderer feed-in ordingen i en investeringsbeslutning.

Utsettelsen er ene og alene OED og Statsråden sitt ansvar.