Naturvernforbundet feilinformerer Stortinget

Ikke overraskende støtter Naturvernforbundet Regjeringens skatteskjerpelse. I et brev til finanskomiteen nylig (15.11.07) tar Naturvernforbundet til orde for et økt skattenivå for småkraftverkene.

Småkraftforeninga har lenge vært klar over Naturvernforbundets motstand mot småkraftverk, selv om vi ikke forstår helt hvorfor. Vi har derfor ikke reagert nevneverdig over utspill mot kraftverk fra den kanten, men når de velger å feilinformere Stortingets finanskomite må utspillet kommenteres.

Naturvernforbundet hevder at småkraftverkene ikke bidrar til reduserte klimautslipp. Videre skriver Naturvernforbundet at Norge har et eksportoverskudd. Nettopp det siste kan vi være enige om da det et viktig poeng, nemlig at ren norsk vannkraft erstatter kullkraft, feks i Danmark og Polen.

Det var akkurat den situasjonen vi hadde i sommer. I uke 28 eksporterte Norge 20 prosent av all produksjon blant annet til Danmark og Polen, hvor kraften erstattet forurensende kullkraft.

Naturvernforbundet begår den grove feilen å sette gjennomsnittlig produksjon og forbruk gjennom året opp mot hverandre. Alle oss andre vet jo at vi har et kraftoverskudd i store deler av året, mens vi har et kraftunderskudd om vinteren.

Småkraftverkene vil således bidra til å dempe importbehovet av kullkraft om vinteren, samtidig som småkraften vil kunne eksporteres om sommeren og erstatte kullkraft i andre land.

Bellona ser dette poenget, og Småkraftforeninga tror Naturvernforbundet er temmelig isolert i denne saken.