Regjeringen bekrefter utsettelsen

På sine hjemmesider bekrefter Regjeringen at ordningen ikke trer i kraft per 01.01.08 som vi tildigere har omtalt.