Småkraftforeninga etablerer skatteutvalg

Småkraftforeninga skal selvsagt arbeide for at skatteskjerpelsen for neste år blir reversert i Revidert Nasjonalbudsjett i mai 08. Både finanskomiteens innstilling og den påfølgende finansdebatten, tilsier at det skal være mulig å få til endringer i skatteopplegget.

Småkraftforeninga ønsker å gi konstruktive innspill til Regjeringens arbeid med å vurdere skatteopplegget for småkraftverk. Vi vil arbeide videre med vår bunnfradragsmodell, og vi vil utrede selve prinsippene rundt grunnrenteskatt.

I tillegg vil vi prøve å sette småkraftverkene inn i en bredere klimasammenheng og peke på de faktorene som gjør at småkraftverkene faktisk bidrar til reduserte CO2-utslipp.

Utvalget har sitt første møte 17. desember.