Finansministeren innrømmer utilsiktede virkninger

I et skriftelig spørsmål til finansministeren tar Gunnar Gundersen (H) opp problematikken rundt fastprisavtaler og beregning av grunnrenteskatt. Grunnrenteskatten skal som kjent beregnes av spotpris og ikke faktisk oppnådd pris. Det vil medføre at flere kraftverk som sitter i langsiktige fastprisavtaler vil kunne få beregnet skatten av en kraftpris som kan være så mye som dobbelt så høy som faktisk pris.

Finansminsieteren innrømmer at skatteforslaget kan få utilsiktede og urimelige virkninger, og at hun vil se på dette og eventuelt innføre overgangsregler.

Småkraftforeninga mener det er positivt at ministeren innser urimelighetene, men vi vil samtidig advare mot at dette blir det eneste som endres i revidert nasjonalbudsjett. Det viktigste er å få reverjert hele skatteopplegget, eller enda bedre, innføre en bunnfradragsmodell som Småkraftforeninga har lansert.

En bunnfradragsmodell vil gi en vinn vinn situasjon, med maksimalt med kraft ut av hvert naturinngrep og økt skatt både til kommune og stat.

Sammen med en sertifikatordning vil en bunnfradragsmodell gi et optimalt incitament for ny produskjon av miljøvennlig og CO2-fri vankraft.

se både spørsmål og svar her:

http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=38744