Axelsen sementer skatteforslaget

I et debattinnlegg i Sunnmørsposten 11.12.07 svarer statssekretær Geir Axelsen i finansdepartementet på en artikkel av konsernsjef i Tussa Elling Dybdal. Svaret til Axelsen er overraskende på flere måter. For det første påstår han at innføringen av de nye grunnrenteskattreglene faktisk vil stimulere til utbygging av småkraftverk. Det skal svært mye godvilje til for å se den sammenhengen.

Småkraftforeinga har tvert i mot dokumentert at Regjeringens nye skatteopplegg ikke er investeringsnøytralt og vil redusere investeringsgrensa med mellom 50 og 90 øre per kWh.

Det andrfe er at Axelsen ikke virker å ha tatt inn over seg det Stortinget faktisk vedtok, nemlig at alle sider av småkraftskatten skal vurderes på ny i Revidert Nasjonalbudsjett i mai neste år. Det er i såfall alvorlig og Småkraftforeninga vil kontakte Axelsen for å få dette bekreftet eller avkreftet.

Det vil være konstitusjonelt oppsiktsvekkende at Finansdepartementet på en så tydelig måte markerer at de ikke akter å ta hensyn til Stortingets vilje. Vi håper selvsagt at dette ikke er tilfelle, men det er presserende å få en avklaring fra Axelsen og Finansdepartmentet.