Sertifikatene må inkludere småkraften

Når nå regjeringen har gjenopptatt forhandlingene med Sverige om ett felles grønt sertifikatmarked, er det avgjørende at glippen i Soria Moria ikke blir førende. Der er nemlig ikke småkraften nevnt med ord og hvis man legger en svært bokstavtro tolkning til grunn, kan man i værste fall få det inntrykket at småkraften er utelatt og at det kun er mini- og mikrokraftverk som skal få tildelt sertifikater.

Det er imidlertid helt avgjørende for ordningens suksess at også småkraftanlegg over 1 MW blir med i ordningen. Det er viktig for å fremskaffe et tilstrekkelig stort antall sertifikater slik at ordningen vil fungere rent markedsmessig. Dessuten er det avgjørende at slike småkraftverk blir med, da de er med i den eksisterende svenske ordningen.

Skal regjeringen nå sitt mål om 30 TWh innen 2016 er småkraftverkene nødt til å blir med i ordningen. Småkraftverk er per i dag den eneste teknologien som kan fremskaffe mellom 5 – 10 Twh CO2-fri kraft innen 2016 med .

Småkraftforeninga føler seg trygge på at Regjeringen er klar over dette, og vi deler derfor Inga Marte Thorkildsen entusiasme over sertifiaktene (SV).