Haga i Florø

Olje- og energiminsteren inviterte til åpent møte i Florø sist fredag. Temaet var produksjon og overføring av kraft. Småkraftforeningas Rune Nydal (styremedlem) hadde innlegg om småkraftens rammevilkår. I tillegg deltok nestleder i Småkraftforeninga Trond Ryslett.

Haga var vag på flere direkte spørsmål om å inkludere småkraftverk i sertifikatordninga. Soria Moria erklæringen har, hvis man legger en bokstavtro fortolkning til grunn, utelatt småskala kraftverk på over 1 MW fra ordningen. Dette er i så fall svært dramatisk og vil medføre at ordningen vil bli en fiasko. For at ordningen skal gi et tilstrekkelig volum med sertifikater, som er en forutsetning for at ordningen skal fungere markedsmessig, må også småkraftverkene inkluderes.

Haga ble også konfrontert med statssekretær Geir Axelsens skriverier i Sunnmørsposten, hvor han prøver å sementere Regjeringens innføring av grunnrenteskatt for småkraftverk. Haga gjentok at de skal se på dette i revidert nasjonalbudsjett.