Tidligst en felles sertifikatordning i 2012

I siste nummer av Europower går det frem at svenskene ikke ser for seg et felles sertifikatmarked før i 2012. Hvis dette er riktig så innebærer det trolig at man ser for seg et løp med feed-in frem til 2012, og at man deretter skal kunne gå inn i et felles sertifikatmarked med Sverige.

Alternativt kan man tenke seg at Norge har et eget sertifikatmarked frem til 2012. Småkraftforeninga vil gjøre en henvendelse til OED for en bekreftelse av opplysningene.