Haga til Sverige

Onsdag 19. desember reiser Olje- og energiminister Åslaug Haga til Sverige for å bl.a. diskutere ett felles sertifikatmarked med svenskene. I følge Montel Powernews har det ikke vært reelle forhandlinger med Sverige enda.

Haga skal ha møter med lederen av Centerpartiet Maud Olofsson. I følge Olofssons pressesekretær, Frank Nilsson, er dettte ikke relle forhandlinger men kun innledende diskusjoner.

Nilsson påpeker at svenkene ikke vil binde seg opp til 2012. De viser til at det ikke har vært gjennomført konkrete forhandlinger. Han preseiserer at Haga og Olofssons kommer til å ta opp mange punkter, deriblant sertifikatsaken.

Han sier videre at det i dag ikke finnes en uttrykt vilje fra den svenske regjeringen for å gå inn i formelle forhandlinger med Norge.

Småkraftforeninga hadde håpet at Regjeringen var kommet lenger med sertifikatsaken enn hva som er tilfelle. Det er nå helt tydelig at vi må ha en overgangsordningen før 2012 eller t.o.m. enda senere.

Det beste alternativet vil trolig være å innføre et norsk sertifikatmarked, som senere slås sammen med det svenske sertifikatmarkedet.