Halvorsen erkjenner at vannkraft er klimavennlig likevel

Finansministeren skal nå shoppe klimakvoter i Kina. Hun vil stimulere til at kineserne bygger ut vannkraft istedet for kullkraft. Dette er egentlig oppsiktsvekkende all den tid hun etter beste evne prøver å stikke kjepper i hjulene for norsk miljøvennlig vannkraftproduksjon, balnt annet ved å innføre grunnrenteskatt for langt flere småkraftverk enn tidligere. Men kinesisk vannkraft er tydeligvis ok.

Småkraftforeninga spør nå om SV sin politikk henger i sammen i det hele tatt.
SV kan ikke mene en ting om nasjonal vannkraft og en annen ting om internasjonal vannkraft. Hvordan kan det forsvares å lage incentiver som hindrer norsk vannkraftutbygging samtidig som hun stimulerer kinesisk vannkraftutbygging?

Småkraftforeninga mener det uansett er viktig at finansminsteren nå annerkjenner vannkraftproduskjon som en del av løsningen på klimautfordringen. Vi mener dessuten at dette må få konsekvenser for småkraftens vilkår i sertifikatmarkedet, og også i skattesaken.

Halvorsens juleshopping i Kina åpner for at vi kan bytte småkraft i Norge mot kullkraft i Danmark eller Polen, evt atomkraft i Tyskland.

Det vil også hjelpe på for å få Norges klimaregnskap i balanse, samtidig som det vil gi verdiskapning hjemme.