Småkraften i 2008

Småkraftåret 2007 er snart historie og et nytt år ligger å venter på oss. Til tross for et par grove feilskjær fra myndighetene i 2007, så ser Småkraftforeninga svært positivt på fremtiden og vi tror at 2008 blir et skikkelig gjennombruddsår for småkraftens rolle som leverandør av klimavennlig energi.

Småkraften vil presse seg frem først og fremst fordi vi er de eneste som på kort sikt kan tilby ny fornybar CO2-fri kraft i et omfang som monner. Den erkjennelsen vil mer sikker enn sakte komme over myndigehetene i takt med at gradestokken krypper oppver.

Regjeringen vil måtte snu hver eneste sten for å reduserer klimagassutslippene, og det holder ikke med å kjøpe seg fri fra egne utslipp med kutt i andre land, eller å love gasskraftrensing en gang i fjern fremtid. Vi blir før eller siden også tvunget til å ta store kutt hjemme, og da skal småkraften ta ansvar gitt rammevilår som gjør det mulig å investere.

Småkraftforeninga forventer en god løsning på grunnrenteskatten og vi har lansert bunnfradragsmodellen som et løser alle problemer; modellen vil gi mer kraft per naturinngrep, mer skatt til kommunene og mer grunnrenteskatt til staten.

Videre vil sertifikatene måtte komme selv om svenskene tydeligvis ble like overrasket som Småkraftforeninga over at forhandlingene er gjenopptatt. For sertifikatenes del er det avgjørende at også småkraftverkene (> 1 MW) blir med i ordningen. Soria Morias utelatelse av småkraftverkene må ikke tas bokstavelig.

EUs direktiv for fornybar energi er ventet i slutten av januar, og vil legge føringer også for Norge. Vi regner med at dette direktivet vil gi småkraften drahjelp og direktivet imøteses derfor med stor interessse.

Småkraftforeninga er forlengst blitt landets største energiforening med snart 600 medlemmer. Vi skal i 2008 i enda større grad bli en premissleverandør for småkraftpolitikken. Vi skal samtidig utvikle foreninga videre slik at Småkraftforeninga vil fremstå som attraktiv å være en del av.

Småkraftforeninga vil med dette ønske alle medlemmer, støttemedlemmer og andre samarbeidspartnere en riktig god Jul og et godt nytt småkraftår!