Axelsen gir seg ikke II

På Finansdepartementets hjemmesider forsvarer nok en gang statssekretær geir Axelsen (AP) skatteskjerpelsen for småkraftverkene. I innlegget svarer han på et innlegg fra adm. dir. Thorstein Jenssen i Fjellkraft AS som uttalte seg kritisk til Regjeringens skatteskjerpelse i Sunnmørsposten.

Axelsen kommer nok en gang med en rekke oppsiktsvekkkende påstander. Han sier blant annet at "de nye reglene legger tvert i mot til rette for utbygging av lønnsomme prosjekter". Videre uttaler han seg også om tilpasningsproblematikken, og sier "Betydningen av det enkelte verks tilpasning er trolig vesentlig mindre, slik at det samlede produksjonstapet er beregnet å være lavere med den nye grensen enn med den gamle".

Småkraftforeinga mener det er oppsiktsvekkende at det kan argumenteres for at en skatteskjærpelse vil virke stimulerende for etableringen av nye småkraftverk. Axelsens uttalelser om suboptimaliseringer faller også på sin egen urimelighet siden det er langt flere kraftverk i segmentet 1,5- 2 MW enn 5,5- 6 MW.

Dessverre er nok uttalelsene et uttrykk for at finansdepartementet ikke har tenkt til å endre på skattereglene til tross for at Stortinget faktisk har vedtatt at skatteopplegget skal ses på i revidert nasjonalbudsjett senere i år.

Klikk på "Nettsida" for å lese Axelsens kommentar.