Naturvernforbundet er også i mot vindkraft

I en pressemelding til kreti og pleti går det frem at Naturvernforbundet ønsker å stikke kjepper i julene for vindkraften også ved at de krever regionale planer for vindkraftuybygging.

Tidligere at Naturvernforbundet stått bak kravet om fylkesvise planer for småkraftutbygging og de lobbet tungt for skatteskjerpelsen for småkraftverkene.

Småkraftforeniga undres over Naturvernforbundets store motvilje mot CO2-fri kraft. Argumentasjonen er mildt sagt ulogisk og klimatrusselen er nå så påtrengende at alle steiner må snus for å redusere utslippene. Der har vindkraft og småskala vannkraft en betydelig rolle i Norge, og det kan fort bli en av de viktigste og mest lønnsomme eksportartikklene til et krafthungrig Europa.

Småkraftforeninga håper at også Naturvernforbundet kan bidra konstruktivt i kraft/klimadebatten slik som andre miljøvernorganisasjoner gjør (Bellona/Zero).