Småkraft kan elektrifisere norsk sokkel

I dag fikk Olje- og energiminister Åslaug Haga overlevert en rapport om elektrifisering av norsk sokkel. Norsk sokkel står for om lag 25% av norges utslipp av CO2 (2006). Dette tilsvarer om 12 mill. tonn CO2. Elproduksjonen på plattformene skjer ved bruk av gass og diesel, og det er et mål å redusere utslippene ved en elektrifisering fra land.

Skal elektrifiseringen gjennomføres kreves det om lag 4 TWh med kraft som hentes enten fra hjemlig produksjon eller fra utlandet. Skal reduksjonen være reell må kraften erstattes med CO2 fri kraft.

Småkraftpotensialet i Norge på er på kort sikt vurdert til 5 TWh, altså mer enn hva som kreves for en fullstendig elektrifisering av norsk sokkel. I tillegg til å levere CO2-fri kraft, vil småkraftalternativet være vesentlig rimeligere enn en løsning med gasskraftverk på land (krever rensing) eller import.

Gitt fornuftige rammevilkår vil småkraften kunne levere dette og mer til, men da må kjente problemer som grunnrenteskatt og overføringskapasitet ryddes av veien. Men det skulle vel være mulig for å fjerne en fjerdedel av norges totale utslipp av CO2.