Historisk rettssak i Høyesterett

Førstkommende tirsdag og onsdag skal ankesaken mellom Agder Energi Produksjon og fallrettighetseier Magne Møllen behandles i Høyesterett. Dette vil uansett utfall bli en historisk avgjørelse. Det er tre forhold som skal behandles av Høyesterett men det er først og fremst spørsmålet om hvorvidt fallet skal erstattes etter naturhestekraftprinsippet eller etter fallets markedsverdi som er interessant og som vil ha en betydelig overføringsverdi til andre saker.

Småkraftforeninga mener at naturhestekraftprinsippet er helt uegnet som erstatningsprinsipp for uregulert elvekraft. Dette skyldes først og fremst det faktum at kraftverk uten magasiner får en lav (i prinsippet ingen) naturhestekrefter og dermed blir erstatningen opplagt feil. Vi viser forøvrig til siste nummer av Småkraft-Nytt 4/2007 for flere utførlige artikler om emnet.

Småkraftforeninga har engasjert seg som hjelpeintervenient på grunneiers side, mens EBL har gjort det samme for Agder Energi Produksjon.

Småkraftforeninga følger selvsagt rettsforhandlingene nøye og vi vil legge ut mer informasjon fra rettsaken på nettsiden.