Påmelding er nå mulig

Årets største småkraftverksarrangement nærmer seg med stormskritt. Småkraftforeninga kan nå presentere programmet som er klart. Som vanlig er foredragsholderne valgt på øverste hylle, og blir toppet av Olje- og energiminister Åslaug Haga.

Årsmøtet i Småkraftforeninga 2008
Foreninga for norske småkraftverk BA (Småkraftforeninga) ynskjer velkommen til årsmøte den 26. – 27. mars på Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen. Samtidig med årsmøtet vert det arrangert ein fagkonferanse med aktuelle tekniske, økonomiske og næringspolitiske foredrag. I tillegg arrangerer vi ei småkraftmesse der 50 aktører innen småskala vasskraft har utstilling.
Vi får også besøk av Olje og Energiminister Aslaug Haga som vil gjere greie for framtidige rammevilkår for norsk småkraftprodukjon og Landbruksminister Terje Riis-Johansen er invitert til å fortelle om små kraftverk som verdiskaping i landbruket.

Onsdag 26. mars
09.00 – 11.00 Registrering. Kaffe, frukt og wienerbrød blir servert.
11.00 – 11.20 Åpning av årsmøtet ved styreformann Isak A. Liland og daglig leder Bjørn Lauritzen
11.30 – 12.15 Framtidige rammevilkår for norsk småkraftproduksjon ved Olje og Energiminister Åslaug Haga
12.00 – 12.20 CO2 markedet og utviklinga framover
12.20 – 12.40 Omsetning av Grønne verdiane i ein internasjonal marknad
12.40 – 13.00 EU sitt direktiv for fornybar energi og satsing på fornybar energi
13.00 – 15.00 Lunch og besøk hos utstillarar.
15.00 – 17.00 Framtidige rammevilkår for små kraftverk, evaluering av Energilova og klimaforliket. Brei politisk debatt med landets ledende energi og finans politikarar. Debattleder: Daglig leder i Småkraftforeninga Bjørn Lauritzen
17.15 – 18.30 Pause med kaffe og besøk hos utstillarar.
18.30 – 19.30 Årsmøte og valg for medlemmer av Småkraftforeninga BA.
20.00  Middag
Torsdag 27. mars
08.30 – 09.00 FoU-prosjekt og nyheiter om søknader fra NVE
09.00 – 09.30 Landbruksminister Terje Riis-Johansen er invitert med tema: Småkraftverk som verdiskapning i landbruket
09.30 – 10.00 Grunnavtaler og nabosamarbeid
10.00 – 11.00 Pause med kaffe og besøk hos utstillarar.
11.00 – 11.30 Organisering av små kraftverk og skatt ved Advokat Bendik Christoffersen
11.30 – 12.00 Pause med besøk hos utstillarar.
12.00 – 12.15 Utbygging i egen regi ved Lasse Arnesen, Sweco Grøner
12.15 – 12.45 Presentasjon av lokalt småkraftverk som har vert i drift ei tid ved

12.45 – 13.00 Oppsummering og avslutning ved styreformann Isak A. Liland.
13.00 – 14.00 Lunch

Etter lunch er mulig å delta på busstur til Rainpower Fabrication AS på Sørumsand, Rånåfoss kraftverk AS og minikraftverket Horka kraftverk.

Egen påmelding på linken: https://www.webgate.no/scripts/cgiip.exe/WService=Ws_BHR_GO/x-vs?id=1475&PathVS=/gruppeopplevelser&Arr=15084&WebNo=1&Sec=ivbjjifkkcbkdalh

Bussane køyrer direkte til flyplassen og Clarion etter turen, og vil vere der seinast kl 18.30.