Reversering av skattevedtaket

Regjeringen har vedtatt at skatteskjerpelsen for småkraftverk reverseres, gjeldene for alle eksisterende kraftverk og dem som har søkt om konsesjon eller melding om konsesjonspliktvurdering til NVE innen 5. oktober 2007. For kraftverk som søker konsesjon etter denne datoen gjelder fortsatt skatteskjerpelsen dvs. innslagspunkt på 1500 KVA, men Regjeringen er fast på at de skal se på deres situasjon i revidert nasjonalbudsjett i mai.

For Småkraftforeninga er dette en meget stor seier, og vi vil også berømme Senterpartiet for deres innsats innad i Regjeringen. Det er ingen tvil om at vi kan takke SP for dette gjennombruddet, men for vår del er det viktig at vi holder fokus på kraftverk som ikke har søkt konsesjon eller meldt fra om konsesjonsvurdering innen 05.10.07, og at vi arbeider målrettet for å få til de samme reglene også for dem.

Les pressemeldingen fra Finansdepartementet her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2008/Regjeringen-bedrer-skattereglene-for-man.html?id=496151