ESA trøbbel for feed-in støtten

Regjeringens varslede feed-in støtte for ny fornybar energi, deriblant småskala vannkraft, sliter med å bli godkjent av ESA. Dette fremgår i en artikkel i Teknisk Ukeblad. Problemet er at ordningen er en ren statsstøtte ordning, hvilket skiller den fra støtteordninger i andre land. I Tyskland for eksempelså er støtten forbruker finansiert.

Statssekretør i Olje- og energidepartementet Guro Størvold tror likevel at ordningen blir godkjent av ESA. Størvold kan imidlertid ikke gi en dato for når ordningen eventuelt blir godkjent av ESA og dermed heller ikke når ordningen faktisk trer i kraft i Norge.

Småkraftforeninga mener at dette er nok et argument på å få istand en sertifikatordning. Sertifikater er som kjent ikke statsstøtte, og vil dermed ikke få noen problemer med ESA.