Påmelding

For påmelding til årets småkraftverksmesse klikk på følgende link: https://www.webgate.no/scripts/cgiip.exe/WService=Ws_BHR_GO/x-vs?id=1475&PathVS=/gruppeopplevelser&Arr=15084&WebNo=1&Sec=ivbjjifkkcbkdalh