Haga irritert over miljøvernere

På Senterpartiets hjemmesider uttrykker Åslaug Haga irritasjon over miljøvernernes manglende evne til å se ting i sammenheng. Hun blir kraftig irritert over at det protesteres mot enhver utbygging av kraftproduskjon, enten det er småkraft, vindkraft eller nye overføringslinjer. Hun etterlyser en mer logisk argumentasjon fra miljøvernsiden.

Småkraftforeninga er hjertens enig med Haga. Det viktigste må jo være å ha fokus på at de globale klimautfordringene, og da kan ikke miljøvernbevegelsen protestere høylytt mot enhver utbygging som vil gi CO2-fri energi.

Verden trenger mer CO2-fri kraft og da må man akseptere at også utbygging av slik kraftproduksjon innebærer naturinngrep. Til alt overmål er naturinngrepene når det gjelder småkraftanlegg meget små, og til dels bagatellmessige, men det bryr miljøsiden seg lite om.

Deres agenda er tydeligvis å være i mot alt. Imidlertid er dette en lite fruktbar holdning og som på sikt vil bidra til å parkere miljøbevegelsen på siden av både klima og energidebatten.