Mulig klimaforlik i morgen

Etter det vi er kjent med ligger det ann til et klimaforlik mellom Regjeringen på den ene siden og H, V og KrF på den andre siden. Et klimaforlik bør absolutt inkludere bedrede rammevilkår for nye småkraftverk.

Det betyr at det må arbeides videre med grunnrenteskatten, og Småkraftforeninga håper vår bunnfradragsmodell kan bli omtalt. Videre håper vi på presiseringer om at småkraftverkene dvs. de større enn 1 MW (og under 10 MW)skal omfattes av den kommede sertifikatordningen. Her er jo formuleringene i Soria Moria erklæringen ufullstendig.