Enighet om et klimaforlik

Regjeringspartiene og Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti har i dag blitt enige om et klimaforlik. Etter det Småkraftforeninga skjønner er Regjeringen blitt presset til å foreta større utslippskutt i Norge, og at 2/3 av kuttene skal tas hjemme.

Målsetningen er at Norge skal bli karbonnøytralt innen 2050, og muligens så tidlig som i 2030 hvis andre land når dette.

Videre satsfestes prinsippet om at den som forurenser skal betale, eller sagt med andre ord; den som slipper ut CO2- skal betale for dette.

Klimaforliket er trolig gode nyeheter for Småkraftnæringen. Det vil bli økt fokus på CO2-nøytrale energibærere og prisingen på CO2 vil øke prisen på CO2-fri energi.

Småkraftforeninga kommer tilbake med mer når flere detaljer er kjent.

Les klimaforlikdokumentet her: http://www.venstre.no/files/sentralt/avtale_om_klima_stortinget_170108.doc