Naturhestekraftprinsippet er historie

I dag falt dommen i Magne Møllen saka i Høyesterett. Dommen slår fast at erstatninger basert i naturhetekraftprinsippet er avviklet gjeldende ekspropriasjon av fallretter som kan utnyttes til småkraftverk.

Småkraftforeninga er fornøyd med denne delen av dommen, selv om Møllen ikke fikk medhold i selve prisfastsettelsen. Saken blir nå sendt tilbake til lagmannsretten for nytt skjønn, men altså uten å kunne nytte naturhestekraftprinsippet.

Høyesterett beholdt noe overraskende regelen om 25% tillegg på den beregnede erstatningssummen, selv om denne tok utgangspunkt i markedsverdien. Høyesterett mente at det var lovgivers oppgave å eventuelt endre denne regelen.