Elektronisk godkjennelse via nve.no

All produksjon av elektrisk energi i Norge kan få utstedt opprinnelsesgarantier. Kraftverket må være i drift eller klart for idriftssettelse for å kunne søke om slike garantier. For kraftverk som ikke tidligere er godkjent, eller som har en godkjennelse som er fem år eller eldre, må eieren søke NVE om dette.

Fra fredag 1. februar vil det være mulig å søke om godkjennelse elektronisk via NVEs hjemmeside på adressen:

Følg linken for mer info:
http://www.nve.no/modules/module_109/publisher_view_product.asp?iEntityId=11277

For mer info anbefales følgende link: http://www.kraftnytt.no/default.asp?page=1&article=44949