500 mill. kr til vindkraft

Olje- og energiminister Åslaug Haga lover en halv mrd. til vindkraftsatsningen i Midtnorge. Haga ønsker å få fart i utbyggingene, og ser dette som en del av løsningen på kraftkrisen i regionen.

Småkraftforeninga har ikke noe i mot denne satsningen, men minner om at småkraftpotensialet i regionen er hele 5,5 TWh hvilket alene vil løse kraftkrisen i regionen. Småkraftforeninga vil kommunisere dette potensialet ovenfor Haga, og forutsetter at også småkraftsektoren blir igodesett med adekvate støtteordninger tilsvarende det vindkraften skal få.