Utfyllende om Møllen saka i Høyesterett

Som orientert om tidligere fikk Småkraftforeninga fullt gjennomslag på det prinsipielle spørsmålet om at naturhestekraftprinsippet er uegnet som metode til å fastsette erstatning ved ekspropriasjon av småkraftretter.

Imidlertid tapte grunneierne på verdsettelsestidspunktet, som ble satt til 1968. Av den grunn får grunneierne liten glede av den prinsipielle avklaringen, noe Småkraftforeninga beklager.

Videre gjelder fortsatt 25%-reglen inntill lovgiver endrer på dette. Det er ikke helt usannsynlig at lovgiver vil gjøre nettopp dette.

Småkraftforeninga registrerer dermed at det ble fullt gjennomslag for våre anførsler, som gjaldt det prinsipielle rundt bruk av naturhestekraftprinsippet. Imidlertid presiserer vi at vi ikke er fornøyd med det konkrete utfallet til Møllen, som vi mener i liten grad tar hensyn til de overliggende verdiene og som blant annet ligger i å ovedra fallretten videre.