Oppdatert program

Oppdatert programmet for det som trolig er verdens største (!) småkraftverksmesse er presentert i det følgende. Blant annet er Heikki Holmås (SV) klar for paneldebatten, noe som burde borge for engasjement.

Årsmøtet i Småkraftforeninga 2008
Foreninga for norske småkraftverk BA (Småkraftforeninga) ynskjer velkommen til årsmøte den 26. – 27. mars på Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen. Samtidig med årsmøtet vert det arrangert ein fagkonferanse med aktuelle tekniske, økonomiske og næringspolitiske foredrag. I tillegg arrangerer vi ei småkraftmesse der 50 aktører innen småskala vasskraft har utstilling.
Vi får også besøk av Olje og Energiminister Aslaug Haga som vil gjere greie for framtidige rammevilkår for norsk småkraftprodukjon

Onsdag 26. mars
09.00 – 11.00 Registrering. Kaffe, frukt og wienerbrød blir servert.
11.00 – 11.20 Åpning av årsmøtet ved styreformann Isak A. Liland og daglig leder Bjørn Lauritzen
11.30 – 12.15 Framtidige rammevilkår for norsk småkraftproduksjon ved Olje og Energiminister Åslaug Haga
12.00 – 12.20 CO2 markedet og utviklinga framover
12.20 – 12.40 Omsetning av Grønne verdiane i ein internasjonal marknad
12.40 – 13.00 EU sitt direktiv for fornybar energi og satsing på fornybar energi
13.00 – 15.00 Lunch og besøk hos utstillarar.
15.00 – 17.00 Framtidige rammevilkår for små kraftverk, evaluering av Energilova og klimaforliket.

Brei politisk debatt med landets ledende energi og finans politikarar.
Debattleder: Daglig leder i Småkraftforeninga Bjørn Lauritzen

17.15 – 18.30 Pause med kaffe og besøk hos utstillarar.
18.30 – 19.30 Årsmøte og valg for medlemmer av Småkraftforeninga BA.
20.00  Middag

Torsdag 27. mars
08.30 – 09.00 Krav til konsesjonssøknader og Opprinnelsesgarantier ved NVE
09.00 – 09.20 Grunnavtaler og nabosamarbeid – Jordskiftekandidat Håvard Hågård
09.20 – 09.40 Rørgater og sikkerheitsklassifisering –
09.40 – 10.00 Borring av tilløpsrør i fjell – Norhard AS
10.00 – 11.00 Pause med kaffe og besøk hos utstillarar.
11.00 – 11.30 Organisering av små kraftverk og skatt ved Advokat Bendik Christoffersen
11.30 – 12.00 Pause med besøk hos utstillarar.
12.00 – 12.15 Krav til prosjektering ved utbygging av små kraftverk ved Lasse Arnesen, Sweco Grøner
12.15 – 12.45 Presentasjon av lokalt småkraftverk som har vert i drift ei tid ved Akershus miljøkraft AS, Tor Arne Hafstad

12.45 – 13.00 Oppsummering og avslutning ved styreformann Isak A. Liland.
13.00 – 14.00 Lunch

Etter lunch er mulig å delta på busstur til Rainpower Fabrication AS på Sørumsand, Rånåfoss kraftverk AS og minikraftverket Horka kraftverk.
Egen påmelding på linken på www.kraftverk.net

Bussane køyrer direkte til flyplassen og Clarion etter turen, og vil vere der seinast kl 18.30.

Småkraftmessa 2008 – Messedeltakarar

Småkraftforeninga BA
APS Norway AS
Marintech AS
Rainpower – Small Turbine Partner AS
Fadum Tekniske AS
Kap-Horn Energi AB
ABB AS – Divisjon kraft
Polarcirkel AS
Energipartner AS
Brødrene Dahl AS
Mesta AS
Teksal Hineco AS
Sweco Grøner AS
Blåfall
Karsten Moholt AS
Hydroplan AS
Hobas Scandinavia AB
James Leffel Norge AS
Ing.Ivar Pettersen AS
Hydroenergi Kjell Joa AS
Tinfos AS
Saint – Gobain Vann og Avløp AS
Energi-Teknikk AS
HM Elektro Automtikk AS
Norsk Grønnkraft AS
Deif AS
Dekar as
Entreprenørservice AS
Småkraftkonsult AS
Bevi Teknik & Service AB
Europower AS & Energi Forlag AS
Nordmøre Energiverk AS
Fjellkraft AS
General Cable Norge AS
Koncar Generators & Motors Inc
Sparebanken Vest
Sarpsborg Energi Service AS
Norhard
HydroPool Gruppen AS
Ryfylke Elektro AS
Energiplan AS
Vaasa Engineering AS