Mulig gjennombrudd for et felles sertifikatmarked

Statsråd Åslaug Haga har vært på svensketur, men dette var alt annet enn en harrytur. Haga uttaler til DN at samtalene med sin svenske kollega nærmest har vært som et gjennombrudd å regne. Begge lands embetsverk vil nå for alvor starte prosessen med å utrede et felles norsk-svensk el-sertifikatmarked.

Småkraftforeninga mener selvsagt at dette er gode nyheter, og det kan dermed tyde på at vi kan få et sertifikatmarked oppe å gå før 2012, selv om det foreløpig ikke er satt noen dato på når dette blir klart.

Det som imidlertid er klart er at EUs fornybardirektiv vil sette strengere utslippskrav til Sverige. Det igjen vil få føringer også for Norge, slik at begge land må raskt få opp ny fornybar energiproduksjon.

Som sagt mange ganger tidligere står småkraftbransjen klar til å utnytte bedrede rammevilkår, og vi vil raskt respondere på en slik sertifikatstøtte.