Grunnrenteskatten hindrer ny utbygging av småkraft

NRK har lagt ut en artikkel hvor bl.a. Småkraftforeninga er intervjuet om konsekvensene av fortsatt grunnrenteskatt på nye småkraftverk. Link:
http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.4670917

Småkraftforeninga er i ferd med å sluttføre en rapport som tar for seg konsekvensene av forsatt grunnrenteskatt for nye småkraftverk. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med de største utbyggingsaktøreren i småkraftsegmentet i Norge, og vil bli nyttet som underlagsmateriale for den videre behandlingen og evalueringen av skattereglene for småkraftverk frem mot revidert nasjonalbudsjett.

Det er imidlertid ingen hemlighet at rapporten konkluderer med en nærmest utbyggingsstopp for småkraftverk som blir ilagt grunnrenteskatt.