Lord vil ha fornybar energi istedet for CO2-fangst

En britisk lord (!) uttalte på Åslaug Hagas CO2-forum at han heller vil satse mer på fornybar energi enn CO2-rensing. Han innrømmer imidlertid at det ikke er tid til å vente 50 år på et lavutslippssamfunn og at CO2-rensing må til i mellomtiden.

Lord Oxburgh er tidligere teknologirådgiver for den britiske regjering og tidligere styreleder i Shell.

Småkraftforreninga er enig med den engelske lorden at fokuset på CO2-rensing ikke må overskygge satsningen på ny fornybar energi. Vi er imidlertid trygge på at Haga er rett person til vektlegge begge strategiene i tilstrekkelig grad.