Småkraftforeninga møtte Haga

Styreleder og daglig leder i Småkraftforeninga hadde i dag et konstruktivt møte med Olje- og energiminister Åslaug Haga. Temaene var flere men hovedfokus var på grunnrenteskatten for nye kraftverk, nett-tilknyning og nettkapasitet, sertifikater, og konsesjonsbehandlingskapasitet.

Småkraftforeninga møtte en interessert og oppdatert statsråd, og det er ingen tvil om at Haga vil arbeide for å bedre rammebetingelsene for småskala vannkraftproduskjon i Norge.

Småkraftforeninga vil følge opp møtet med statsråden og komme med konkrete innspill til det videre arbeidet med sakene som ble diskutert.