Tidenes toppmøte

Programmet for Småkraftverksmessa 2008 blir stadig mer komplett, og vi kan allerede nå fastslå at årets messeutgave blir den mest topptunge noensinne. Olje- og energiminister Åslaug Haga er som kjent hovedtaler. I tillegg blir årets paneldebatt et energipolitisk toppmøte av de sjeldne. Følgende stortingspolitikere har bekreftet at de stiller til debatt: Tore Nordtun, AP (E&M komiteen), Heikki Holmås, SV (finanskomiteen), Gunnar Kvassheim, V (leder E&M komiteen), Line Henriette Holten Hjemdal, Krf (E&M komiteen), Kjetil Solvik-Olsen, Frp (E&M komiteen), Ivar Kristiansen, H (E&M komiteen) og Erling Sande, SP (E&M komiteen).

Dette topplaget av energipolitikere skal altså diskutere fremtidige rammevilkår for småkraftnæringa, og det må være lov til å forvente en frisk og interessant debatt som vil kunne legge føringer for politikkutformingen på området de neste åra.

I tillegg til de nevnte politikerne som skal sitte i selve panelet, vil også flere andre stortingspolitikere delta på arrangementet.


Klikk her for påmelding