Regjeringen har dårlig tid

Bellona advarer Regjeringen om å bruke for lang tid med å få en norsk-svensk sertifikatordning opp å gå. Bellona sier til tu.no at EUs fornybart direktiv ikke vil tillate somling fra norsk-svensk side og ESA kan bli tvunget til å si nei til markedet.

Småkraftforeninga deler Bellonas bekymring, og er klar over at EU vil ha ny fornybar produskjon i gang så raskt som mulig. Dette vil måtte legge et ytterligere press på Regjeringen og vi håper at arbeidet med et felles sertifikatmarked med Sverige har topp prioritet.

Norge må starte arbeidet med å innlemme EUs klimedirektiv inn i EØS-avtalen. EU har sagt ja til at land kan handle med opprinnelsessertifikater for å oppfylle sine klimamål. Men det gjelder ikke oss som står utenfor. Skal Norge og Sverige ha et felles sertifikatmarked, må EUs nye fornybartdirektiv innlemmes i EØS-avtalen.