Heikki Holmås besøkte småkraftverk

SVs Heikki Holmås var i dag på besøk i Austefjorden, Sunnmøre. Holmås som er medlem i finanskomiteen, ville se småkraftverk som var bygget og som ikke vil bli bygget pga. grunnrenteskatten. I følge rapportene så var besøket vellykket. Holmås fikk blant annet se generatoren "Axelsen" på 1350 kW. Et konkret resultat av grunnrenteskatten til Finansdepartementet.

Nestleder i Småkraftforeninga – Trond Ryslett – var vert på befaringen i Austefjorden og stilte opp med sine kraftverk. Holmås fikk en sjelden god anledning til å se hva småkraftnæringa egentlig representerer for distriktsnorge, og han skal ha honnør for at han tok seg tid til å reise til Vestlandet for å sette seg inn i småkraftnæringas situasjon.

Småkraftforeninga håper Holmås har fått en god forståelse for hva småskala vannkraftprodukjson dreier seg om, både i forhold til klimapolitikken men også i forhold til bosetting og fremtiden til de mest næringsfattige distriktene i Norge.