Medlemsundersøkelsen 2007

Resultatene fra medlemsundersøkelsen er nå gjennomgått og undersøkelsen har gitt verdifull informasjon som skal brukes til å utvikle Småkraftforeninga videre.

Resultatene fra undersøkelsen er nå klare, og det er gledelig at hele 70% av medlemmene mener at Småkraftforeninga ivaretar medlemmenes interesser i stor grad. Snaut 25% av de spurte svarte at Småkraftforeninga i middels grad ivaretar medlemmenes interesser. I underkant av 3% svarte at Småkraftforeninga i liten grad ivaretar medlemmenes interesser (øvrige respondenter har ikke svart).

Småkraftforeningas næringspolitiske arbeid sammen med det å gi relevant informasjon om bransjen oppgis som de to klart viktigste årsakene til å være medlem i foreninga. Hele 88% av respondentene oppgav disse to grunnene. På tredjeplass kom det at foreninga var en kilde til svar på ulike spørsmål (44%), og 24% har med medlemsfordelene som en motivasjon for medlemsskapet.

Et større sammendrag av undersøkelsen vil bli presentert i neste nummer av Småkraft-Nytt.

Det er trukket ut to vinnere av 5-ukers lottokupunger blant innsendte svar. De heldige er:

* Jørgen Lysholm jr., Tydal
* Josef Blikra, Øvre Vats

Småkraftforeninga håper på gevinst!