NVE direktør trekker seg i protest

Avdelingsdirektør Bjørn Wold hos NVE konsesjonsavdeling trekker seg i protest mot det han kaller en uakseptabel lav bemanning. Dette igjen medfører en uakspetabel lang saksbehandlingstid i fornybar saker.

Køen for småkraftsakene har økt til hele 370 søknader. I tillegg kommer vind og fjernvarmesøknader.

Småkraftforeninga mener Wold sender et meget sterkt signal til både ledelsen hos NVE og i Olje- og energidepartementet, noe han skal ha honnør for. Småkraftforeninga mener det nå må settes av ressurser i revidert nasjonalbudsjett slik at både NVEs ansatte og konsesjonsøkerne får henholdsvis akspetable arbeidsforhold og saksbehandlingstid.