Småkraftforeninga møtte Erling Sande

Småkraftforeninga hadde i dag et konstruktivt møte med Senterpartiets Erling Sande som representerer Sogn & Fjordane og sitter i Energi & Miljøkomiteen. Sande fikk presentert et knippe av de mest aktuelle utfordringene som småkraftnæringa står ovenfor, inkl. grunnrenteskatt for nye småkraftverk, nett-tilknytningsproblematikk, sertifikater, kapasitetsproblemer hos NVE, avskrivningsreglene. Sande viste en oppriktig forståelse for næringas utfordringer og det er ingen tvil om at han ønsker å legge til rette for økt småkraftproduksjon.

Småkraftforneinga var godt fornøyd med møtet og har forventninger til arbeidet med revidert nasjonalbudsjett som må inneholde forbedrede rammevilkår også for nye småkraftverk.

Sande kommer som kjent også til vår Småkraftverksmesse på Gardermoen i slutten av mars.