Naturvernforbundet angriper småkraften nok en gang

Naturvernforbundet nøyer seg ikke med å lobbe tungt for grunnrenteskatt men prøver etter beste evne å legge andre snubletråder for den eneste CO2-nøytrale og miljøvennlige energiproduksjonen som kan levere varene i dag. Nå er det påstander om ukontrollert utbygging og massivt tap av biologisk mangfold som fremføres. Naturvernforbundet vil fryse alle konsesjoner til fylkesvise planer for småkraftverk er oppe og går.

Alle som kjenner til NVEs omfattende konsesjonsprosess, vet at det er lite ukontrollert over dagens utbygginger. Det er også krav til dels omfattende biologiske undersøkelser, og NVE saksbehandler allerede etter retningslinjene for fylkesvise planer. Det Naturvernforbundet i realiteten sier er at NVE ikke gjør jobben sin, noe Småkraftforeninga er sterkt uenig i.

NVE pålegger de aller fleste kraftverk som får konsesjon til dels omfattende miljøkrav i form av krav til minstevassføring, endret plassering av rørgater og kraftsstasjon m.v.

Med tanke på at det i realiteten er snakk om å bygge ut maksimalt 2-2 500 fall av i alt 45 000 fall (ekskl. vernede vassdrag), så fremstår bekymringen for tap av biologisk mangfold som helt urimelig. Realitene er vel at også rødlistearter og biologisk mangfold forøvrig, trues av global oppvarming og som nettopp småkraften kan være med på å bremse.

I det hele tatt virker det merkelig at Naturvernforbundet er så i mot den eneste CO2-fria energiproduksjonen som kan levere i et noe omfang.

Les rapporten her: http://www.naturvern.no/data/f/1/12/92/6_2401_0/Smaakraftverk_store_utfordinger_liten.pdf