Småkraftforeninga holdt innlegg på KS-Bedrift konferanse

Småkraftforeninga var invitert til å holde et innlegg på KS-Bedrift sin årskonferanse på Soria Moria. KS-Bedrift organiserer blant annet kommunale energi- og nettselskaper over hele landet.

Daglig leder tok i sitt innlegg opp probklematikken med nett-tilgang og nettkapasitet.

Temeat innbyr til engasjement både fra KS-Bedrift sine medlemmer og hos Småkraftforeninga. Det ble da også tilløp til debatt vedrørende hvem som skal finansiere nye overføringslinjer og økt kapasitet. Den klassiske høna og egget diskusjonen – hvor NVE ikke gir konsesjon for nettsituasjonen er avklart og hvor nettselskapene ikke investerer i ny kapasitetet før konsesjon er gitt ble av tatt opp.

Småkraftforeninga er fortsatt noe forundret over at nettselskapene ikke innser at det er dem som tross alt må forskuttere ny kapasietet, og at det er helt urimelig å legge denne byrden på sist ankomne småkraftutbygger.

Undertegnedes forslag om investeringsplikt eller overdragelse av alle nett til Statnett, møtte som ventet en viss motstand. Likevel var det forståelse for at den sist ankomne småkraftutbyggeren ikke må bli områdekonsesjonær på nettdrift.

Forhåpentligvis kommer debatten inn i et mer konstruktivt spor ettehvert, når alle innser at dette faktisk er den største flaskehalsen for å få opp ny produksjon av fornybar kraft.

Les Småkraftforeningasinnlegg som finnes i Dokumentbasen.