NVE: Vannkraft har høy prioritet

NVE har publisert en oversikt over prioriteringskriterier for konsesjonsøknader. Kort gjengitt skal NVE prioritere søknader om utbygging av nett, vannkraft og fjenvarme, mens vindkraft, gasskraft og kullkraft blir nedprioritert.

For vannkraftsøknadne skal faktisk magasinkraften prioriteres foran uregulert elvekraft. Argumentet for dette er at magasinkraften i større grad kan tilpasses forbruksstrukturen. Om det betyr at småkraftprosjektene i fremtiden bør søke om å bygge magasin også er ikke avklart.

Les retningslinjene her: http://www.nve.no/FileArchive/78/Prioriteringskriterier_konsesjonssaker.pdf