Bellona vil satse på vannkraft

I en ny rapport kritiserer Bellona en offentlig rapport om kostnadene ved å elektrifiskere norsk sokkel. Vannkraften vil sammen med vindkraft kunne elektrifisere deler av norsk sokkel til en langt lavere kostnad enn hva den offentlige rapporten konkluderer med.

Bellona har blant annet regnet på småkraftpotensialet i forhold til kraftprisen. Bellona viser at Norge har nok marginal vannkraftproduksjon til å dekke opp for eletrifiseringen. Bellona fremhever NVEs konsesjonskapasitet som den enkeltstående største flaskehalsen for elektrifiseringen, og Bellona mener at NVEs ressurser må styrkes vesentlig og at kostnadene til dette må inkluderes i totalkostnadene for elektrifiseringen.

Småkraftforeninga mener denne rapporten er interessant og bør være en korreks til myndighetenes rapport. Småkraftforeninga mener dessuten at poenget med NVE er særlig viktig og vi er enige i at en begrenset konsesjonskapasitet nå trolig er den enkeltstående største flaskehalsen for å utløse ny småskala vannkraft.

Les Bellonas rapport her: http://www.bellona.no/filearchive/fil_Bellonas_kommentarer_til_Kraft_fra_land_til_sokkelen_15feb08_ny.pdf