NVE melder om rekordmange småkraftkonsesjoner i 2007

NVE gav i 2007 55 konsesjoner til småkraftutbygginger. Tilsammen vil dette gi 640 GWh ny fornybar energi. NVE behandlet 69 saker i alt hvorav 13 altså fikk avslag. Adm. dir. Agnar Aas uttaler at bemanningssituasjonen på konsesjonsavdelingen ikke klarer å holde tritt med søknadsmengden og at en lang saksbehandlningstid derfor må påregnes. NVE klarte altså å behandle om lag 70 konsesjonssøknader i 2007. Det ligger nå 370 søknader til behandling hvilket betyr at havner du nederst i konsesjonsbunken, så tar det i snitt noe over 5 år før søknaden blir ferdig behandlet.

Småkraftforeninga har påpekt dette problemet gjentatte ganger, og vi er fornøyd med at NVE innser dette selv og vil ta et eget initiativ til å ta opp saken med Olje- og energidepartementet.

Det er ingen tvil om at NVEs konsesjonsbehandlingkapasitet nå er den største proppen i systemet for å realisere småkraftverk, og at dette må få en høy prioritet hos OED.