01.01.2004 må stå fast

Statssekretær Guri Størvold skapte en viss usikkerhet om hvorvidt den kommende sertifikatordnigen skal få tilbakevirkende kraft til 01.01.2004 som tidligere lovet. Hun sa at dette var et forhandlingsspørsmål med svenskene og at det ikke var gitt at denne datoen ville bli stående.

Hvis dette er riktig oppfattet er det svært alvorlig, og vi snakker da i realiteten om et løftebrudd i megaklassen. Mange har søkt konsesjon og bygget kraftverk med forventninger om slike sertifikater, og datoen 01.01.2004 har vært godt innarbeidet både av politikere og utbyggere.

Norge må i forhandlingene med Sverige forlange at dette skal inntas i en felles ordning. Dessuten må Norge arbeide parallelt med et eget marked som kan tre i kraft allerede fra 2009. Denne ordningen kan så slås sammen med den svenske ordningen senere. Et mulig felles marked i 2012 eller "muligens" tidligere, er alfor vagt til at vi kan stole på dette, og vi risikerer at ørkenvandringen fortsetter.

Småkraftforeninga vil med det første kontakte OED for å presisere at 01.01.2004 må stå fast, ellers må vi anbefale våre medlemmer byggestans til datoen er klar.