01.01.2004 står fast!

Statssekretær Guri Størvold i Olje- og energidepartementet bekreftet i kveld ovenfor Småkraftforeninga at datoen for tilbakevirkende kraft gjeldende grønne sertifikater står fast. Størvold sier at Stortingsmelding nr. 11 (2006-2007)står fast og at alle småkraftverk med byggestart etter 01.01.2004 kan bli med i ordningen.

Småkraftforeninga er glad for statssekretærens presisering etter at det var skapt usikkerhet rundt dette spørsmålet i forrige uke. Det er svært viktig for alle som har investert millionbeløp med forventinger om slike sertifiakter at de blir omfattet av sertifikatordningen.

Stortingsmelding nr. 11 (2006-2007) slår i kap. 2.1 altså fast at alle vannkraftverk med byggestart etter 01.01.2004 skal være med i en sertifikatordning.