Fyll vannkraft på tanken

En helt ny batteriteknologi og kan revolusjonere hybridbilenes rekkevidde. En plug in hybrid bil veksler mellom batteridrift og drift med forbrenningsmotoren. Typisk vil batteridriften dekke behovet for til og fra jobb kjøring, samt kjøring i nærmiljøet, mens forbrenningsmotoren overtar på langturer.

Personbiltrafikken står i dag for om lag 60% av CO2-utslippene fra transportsekoren på vei. Ved 100% overgang til plug in hybrid teknologi vil det forssile energiforbruket reduseres med over 80%.

Dette åpner nye perspektivetr for den småskala vannkraften, og Småkraftforeninga mener klimagevinstene med en slik elektrifisering må tas med i de videre diskusjonene om løsningene på klimautfordringene og ikke minst for småkraften fremtidige rammevilkår.